Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca, koji nisu uzgajivači su u nedoumici da li pariti svog kućnog ljubimca te da li će on tada biti zdraviji.

Stara shvaćanja, učenja i razmišljanja su govorila da ženka mora imati barem jedan okot, te da će onda biti zdravija. Nova istraživanja u svijetu i kod nas su dokazala da životinja neće biti zdravija ako ima jedan ili više okota. Statistika je pokazala da se npr. tumori dojke u kuja i mačaka javljaju u istom omjeru bez obzira da li je životinja rađala ili ne. Pojavnost tumora dojke svodi se na 1% ako se životinja sterilizira prije prvog tjeranja, na 25% ako se sterilizira poslije prvog tjeranja. S porastom dobi nesterilizirane životinje raste i mogućnost pojave tumora dojke.

Postoje još mnoge druge bolesti koje se sterilizacijom mogu spriječiti ili barem ublažiti (npr. alergije, hormonski uvjetovan dijabetes, gnojna upala maternice …) U mnogim zemljama svijeta sterilizacija je obavezan zahvat za sve ženke (kuje ili mačke) koje ne služe za rasplod (npr.SAD). Na taj način se parenje i rađanje drži pod kontrolom. Mnogi vlasnici ne žele sterilizirati svoje ljubimce jer smatraju da je to «nehumano i da na to nemaju pravo». Kućni ljubimci većinom su dobiveni križanjem divljih životinja u prirodi, na taj način smo im već poremetili prirodnu ravnotežu. Uz to smo im promijenili i stanište te ih držimo ili u kući ili ponekad zavezane u dvorištu, a ne slobodne u prirodi.

U prirodi postoji selekcija, gdje će slabe i bolesne životinje uginuti i opstati će samo one koje su sposobne za život i razmnožavanje. To se kod životinja odvija putem nagona za preživljavanjem i nagona za održanjem vrste. Nagon za održanjem vrste najjače je izraženi nagon, koji možemo potkrijepiti činjenicom da će se jedna kuja ili mačka koja je okotila, vrlo brzo pariti sa svojim potomkom kad on dosegne spolnu zrelost.

Ne bih htjela da vlasnici i ljubitelji kućnih ljubimaca steknu dojam da su veterinari protiv parenja kućnih ljubimaca. Nemamo ništa protiv ako vlasnici iz svojih emocionalnih potreba žele imati potomke svoga kućnog ljubimca. Ali onda moraju biti unaprijed sigurni da će svako malo biće iz tog legla naći topli dom, jer je nezbrinutih pasa i mačaka na žalost sve više.

Pariti ženku ili ne?

Pin It on Pinterest

Facebook - GoldiVet